Home > 협회소식

협회소식

제목 [기본] 2021 | 신년신작展 | 전시보도 URL 등록일 2021.02.22 16:27
글쓴이 (사)세계문화교류협회 조회 122

<2021 신년신작전 전시보도 URL>

 

1.한국사진방송_김가중 대표

http://www.koreaarttv.com/detail.php?number=63573&thread=24r02

http://www.koreaarttv.com/detail.php?number=63574&thread=24r02

http://www.koreaarttv.com/detail.php?number=63575&thread=24r02

http://www.koreaarttv.com/detail.php?number=63587&thread=24r02

http://www.koreaarttv.com/detail.php?number=63588&thread=24r02

 

2.대한뉴스_강선자 기자

https://www.daehannews.kr/news/article.html?no=487347

 

3.매일종교신문_ 문윤홍 칼럼니스트

http://www.dailywrn.com/17098

 

4.문화저널21_박명섭 기자

http://www.mhj21.com/139378

http://www.mhj21.com/139396

 

1_한국방송신문_2021 신년신작전.jpg

2_한국방송신문_동행전.jpg

3_한국방송신문_3인3색전.jpg

4_한국사진방송_박경범 조각가.jpg

5_한국사진방송_전옥희 서양화가.jpg

6_대한뉴스_강선자 기자_3인3색전.jpg

7_매일종교신문_양경남 금속공예 작가.jpg

8_문화저널21_양경남 금속공예 작가.jpg

9_문화저널21_2021 신년신작전.jpg